LED osvetlenie vo wellness a saune.

Top hoteliérstvo 2012 – Svetlo ako štvrtá dimenzia

V publikácii „Top hoteliérstvo“ z roku 2012 náš kolega napísal pár slov k vnímaniu osvetlenia a jeho úlohe v domácnostiach.
„V uplynulých rokoch prevládal technokratický prístup k naplneniu požiadaviek noriem v rámci hesla: „Čo je účelné, to je dobré“. Estetika a akákoľvek hravosť boli pri riešení technických problémov potlačené a vládla účelnosť. Svetelný dizajn, ktorý by mohol podporiť rôzne architektonické diela našich miest, bol degradovaný na svetlomet na stĺpe verejného osvetlenia. Pri tejto úvahe sa dostávame k otázke rozdielu technicky vyhovujúcich osvetlení a kreatívneho osvetlenia. Je to ako rozdiel medzi obrazom od Picassa a technickým výkresom. Svetlo má zásadný vplyv na interpretáciu priestoru, orientáciu a vnímanie jednotlivých zón o objektov. Je dôležité nastaviť pomocou cieleného riadenia a smerovania svetla vhodné hladiny osvetlenia pre jednotlivé časti priestoru, a tým vytvoriť kontrast a hierarchiu. Navrhovať sa musí s ohľadom na maximálny vizuálny komfort bez negatívnych vplyvov, akým je oslnenie. Dosiahnete to vhodným výberom svietidiel a ich rozmiestnenia.“

Ing. Marek Palenčár (LEDCO s.r.o.)

Tu si môžete prečítať celý článok   Top hoteliérstvo 2012 – Svetlo ako štvrtá dimenzia

LED osvetlenie vo wellness a saune.
LED osvetlenie vo wellness a saune.