+421 948 708 008
ledco@ledco.sk

Unikátny svetelný strop

Hlavnou požiadavkou klienta bola výnimočnosť. Nestotožňoval sa so žiadnymi štandardnými svietidlami a nebolo plánované žiadne celoplošné znižovanie stropu so sadrokartónom, čiže bolo potrebné využiť len elektrické vývody realizované počas výstavby objektu.

  • Návrh: LEDCO s.r.o.
  • Realizátor: LEDCO s.r.o.
  • Dátum realizácie: 2015

Po prvotnom stretnutí s investorom boli pozbierané všetky vodítka pre zvládnutie náročnej úlohy, s poslednou požiadavkou na celkové prepojenie kuchynskej a obývacej časti, s prihliadnutím na svetelný dizajn elektrických spotrebičov. Výsledkom boli dve ponúknuté alternatívy riešenia svetelných stropov s využitím napnutej fólie – Barrisol. Investor si automaticky vybral prvú variantu – viacúrovňový svetelný strop čo zdôraznil vysvetlením, že sme zhmotnili jeho predstavy do poslednej bodky. Svetelná sústava je tvorená viacerými svetelnými blokmi s kvalitnými LED svetelnými zdrojmi, rozdelených z pohľadu regulácie do troch častí – Obývacia časť, jedálenská časť a spoločná línia. Do spoločnej línie bola vložená RGBW technológia, čo umožňuje farebnú akcentáciu priestorov, ale aj funkčné osvetlenie kuchynských priestorov. Celá svetelná sústava je riadená cez dotykový LED panel, ktorý umožňuje celkové riadenie z jedného miesta, bez nutnosti hľadania diaľkového ovládača. Pre zvýšenie komfortu ovládania Barrisol-u, bola taktiež implementované WIFI prevodník a tým jednoduché spojenie s inteligentným smartfónom a intuitívnou aplikáciou.

Svetelná pohoda sa opäť dostala o krok ďalej…

V projekte použité