+421 948 708 008
ledco@ledco.sk

Projekt kompletného osvetlenia Bowling Motela

Projekt kompletného osvetlenia Bowling Motela s LED. Vypracovanie a realizácie projektu pre osvetlenie bowlingového centra s reštauráciou a ubytovacou časťou progresívnou LED technológiou. Vypracovanie 3D návrhu osvetlenia, vďaka ktorému si vie zákazník veľmi dobre predstaviť, ako bude v skutočnosti objekt nasvietený.

  • Návrh: LEDCO s.r.o.
  • Realizátor: LEDCO s.r.o.
  • Dátum realizácie: 2010

Návrh pozostáva aj s výpočtu intenzity osvetlenia v požadovaných bodoch objektu, na základe ktorého je vypracovaná cenová ponuka, ktorá zahŕňa potrebný počet svietidiel a nie prehnané množstvo, ako je zvykom u niektorých firiem.
K vizuálnemu návrhu interiéru a exteriéru je možné vypracovať aj podrobný plán elektroinštalácie so schémami zapojení jednotlivých prvkov silových i riadiacich obvodov.
Pre osvetlenie bowlingovej dráhy boli použité UV svietidlá a fluorescenčná farba nanesená na dlážku. Dekoračné RGB LED línie popri dráhach vytvárajú štýlový efekt.
Exteriér bol nasvietený farebnými LED líniovými svietidlami (wallwasher-mi) a parkovacia plocha vyznačené zemnými LED svietidlami