+421 948 708 008
ledco@ledco.sk

LED osvetlenie kostola

Boli sme oslovení spoločnosťou Riverstone - Gloria Dei podieľať sa na rekonštrukcii interiéru rímskokatolíckeho kostola v obci Dlhé Pole. Bola to pre nás počiatočná výzva, ale vzhľadom ku kompletnej rekonštrukcii interiéru a tým spojenej rekonštrukcii elektroinštalácie sa príprava projektu osvetlenia mohla rozbehnúť naplno bez obmedzenia. V rámci návrhu osvetlenia a zlepšenia užívateľského komfortu sme navrhli na mieru pripravené DALI riadenie s predvolenými svetelnými scénami.

  • Realizátor: LEDCO s.r.o.
  • Dátum realizácie: 2017

Priebeh projektu

Pred začatím projektovania sme absolvovali celý rad stretnutí s firmou Riverstone. Dolaďovali sme každý detail klembového stropu, funkčného osvetlenia lode, priame nasvietenie svätyni, liturgického podsvietenia oltára a samotného riadenie. Prísnym kritériom bolo nepotlačiť geometriu stavby, rovnomerne osvetliť novo zrealizované nástenné maľby a dosiahnuť minimálne požadované priemerné osvetlenie priestoru.

Pri tom všetkom sme nesmeli zabudnúť na vykreslenie farieb, čiže index podania farieb a vybratie správnej teploty chromatickosti – teploty bielej farby. Finálna aplikácia farieb bola veľmi pestrá a lokálne doplnená pozlátenými prvkami. Po fyzickej skúške osvetlenia sme vybrali na mieru vyrobené svietidlá s CRI>95, s teplotou chromatickosti 3400K. Pri tejto kombinácii sme nepotlačili žiadny odtieň farby a interiér kostola pôsobí veľmi sviežo a vierohodne. Pri výrobe svietidiel sme mysleli aj na to aby ich hliníkové telo zaniklo v priestore a preto sme im dodali finálnu povrchovú úpravu podľa presnej RAL farby nosného podklady malieb.

Na výpočet osvetlenia sme využili 3D model interiéru a vložili ho do Dialux softvéru.  Pomocou presných elumdát sme nasimulovali rovnomernosť osvetlenia stropu, ale aj požadovanú priemernú intenzitu vo výške lavíc, čiže v užívateľskej hľadine návštevníka kostola. Prepracovali sme tri návrhy rozloženia svietidiel a ich presného nasmerovania, z čoho bol spoločne vybraný jeden, ktorý bol aplikovaný aj v reále. Svietidlá sme sa rozhodli umiestniť na rímsy nosných stĺpov a za víťazným oblúkom. Bežnému návštevníkovi tak svietidlá uniknú pozornosti, nekazia celkový dojem a je zvýraznené len to podstatné, čo je aj osvetlené.

DALI ovládanie

Ďalšou neoddeliteľnou časťou rekonštrukcie bola elektroinštalácia a samotný spôsob ovládania osvetlenia v kostole. Ako je už pravidlom zo starých elektrických zapojení a princípov ovládania, na rozvodnej skrini býva spústa ovládacích prvkov (prevažne vypínačov). Samotné spúšťanie osvetlenia býva neľahkou úlohou pre poverenú osobu. Taktiež sa osvetlenie kostola prispôsobuje jednotlivým liturgickým sviatkom, čo ešte viac prispieva k náročnosti. Po analýze možností zapojenia a požiadaviek ovládania sme s našim technickým tímom navrhli na mieru pripravené DALI riadenie s naprogramovanými svetelnými scénami.

Výsledkom zjednodušenia ovládania bolo osem jednoduchých tlačidiel s popisom konkrétnej svetelnej scény. Uvedeným riešením je možné priamo zvoliť jednoduchým stlačením vhodné osvetlenie na dobu pred svätou omšou, počas omše a samozrejme po nej. Špeciálnu svetelnú scénu sme nastavili na obdobie počas veľkej noci, sviatku Obetovania pána – Hromnice, ale aj k jednotlivým liturgickým farbám. Efektne sme sa pohrali aj s vypínaním osvetlenia a to postupným časovo oneskoreným vypínaním osvetlenia.

Veríme, že sme čiastočne prispeli k sviatočnej atmosfére a svetelnej pohode tohto krásneho svätostánku, čo nás čiastočne presvedčilo aj pri prvých pohľadoch návštevníkov kostola.