+421 948 708 008
ledco@ledco.sk

WEVER & DUCRÉ

Každý príbeh potrebuje východiskový bod. Náš príbeh sa začal začiatkom 80-tych rokov, keď sa hrsť mladých Belgičanov rozhodla založiť osvetľovaciu spoločnosť. Ale aké meno by mali dať tejto novej spoločnosti? V Belgicku je celkom problém vymyslieť vhodné meno spoločnosti, pretože má niekoľko úradných jazykov vrátane flámskeho a francúzskeho.

Zakladatelia spoločnosti nechceli zvoliť jeden alebo druhý, takže zostala iba jedna možnosť: Názov sa musel foneticky zmestiť do oboch svetov.

Počas živých diskusií na túto tému mladí podnikatelia pracovali na dokumente, ktorý by mal rozhodujúcu úlohu v histórii spoločnosti: návod ako byť úspešný v živote vysvetlený v piatich bodoch: tvrdá práca ( WErklust), dôvera (VERtrouwen) a entuziazmus (ENthousiasme) v kombinácii s odvahou (DUrf) a potrebnou dávkou kreativity (CREativiteit). Toto je výsledok ich snahy a názov v podstate odzrkadľuje filozofiu spoločnosti WEVER & DUCRE.