+421 948 708 008
ledco@ledco.sk

iGuzzini

iGuzzini je medzinárodné spoločenstvo v službách architektúry a rozvoja kultúry osvetlenia. Je to výrobné centrum so silným, hlboko zakoreneným poslaním pre inovácie; centrum excelentnosti venované štúdiu, návrhu a správe osvetlenia v rôznych formách.

Kvalitné a dobre testované svietidlá pre náročné aplikácie s požiadavkou na spoľahlivosť a dlhú životnosť.