+421 948 708 008
ledco@ledco.sk

Navrhneme nejvhodnější řešení osvětlení

Pokud si nevíte rady s výběrem svítidel, volbou technologie či výkonu a počtu světelných bodů, rádi Vám navrhneme nejvhodnější řešení osvětlení, které bude co možná nejvíce odpovídat Vašim představám. Vybereme pro Vás adekvátní svítidla a systémy řízení ať už s ohledem na cenu, efektivitu, jednoduchost, či unikátní design.

Hospodárnost, vliv na životní prostředí a design

Ve světelných projektech se zaměřujeme především na efektivitu návrhu. To znamená, že prioritou projektu je jeho hospodárný provoz s příznivým vlivem na životní prostředí (ať už samotnou úsporou energií, jakož i výběrem materiálů). Největší výhodou našich svítidel i samotných návrhů je jejich nízká spotřeba elektrické energie, extrémně dlouhá doba provozu (životnost) a jejich design. Světlo je nedílnou součástí našich životů, tak proč mu nevěnovat více pozornosti než je zvykem. Přispějeme tím ke zkvalitnění našeho okolí, čímž příznivě vliv na naši psychickou pohodu i na prostředí kolem nás.

2D a 3D vizualizace projektů osvětlení interiéru na základě představ a podkladů od zákazníka či architekta. Při návrhu používáme software Dialux a Relux pro výpočet parametrů osvětlení, který nám umožňuje vypočítat parametry budoucí osvětlovací soustavy. Výpočtem se projektant ujistí, zda daná soustava bude splňovat hygienickou normu pro osvětlení pracovních prostorů či představu klienta.

Při renovaci osvětlení Vám umíme zaručit při přechodu na LED technologii stejnou, případně vyšší intenzitu osvětlovaných prostor. S našimi techniky je možné dohodnout měření současného stavu osvětlení, následně na základě výpočtového programu navrhneme nejvhodnější náhradu zastaralých svítidel a po montáži provedeme potvrzující měření.

Zákazník má možnost nahlédnout do své budoucí stavby (bytu, kanceláře, obchodu či zahrady) a udělat si věrnou představu před samotnou realizací, což umožňuje i vyhnutí se mnohým nechtěným problémům objevujícím se až v dokončeném projektu.

Navržené LED řešení Vám s radostí převedeme z papíru až k Vašemu vypínači. Naše zkušenosti s technologiemi LED budou vaší jistotou pro bezchybně pracující systém moderního osvětlení.