Ovládání osvětlení standardem DMX

DMX-512 vychází z anglického názvu Digital Multiplexing (zjednodušeně jde o vícekanálový digitální přenos signálů po jednom vedení). Vyvinutý byl komisí USITT (United States Institute for Theatre Technology) v roce 1986 a upravený byl v roce 1990 (označení DMX512 / 1990). V 1998 se sdružení USITT začalo usilovat o úpravy a následné vytvoření ANSI standardu pod názvem „E1.11, USITT DMX512-A“ nebo zkráceně DMX512-A.
Vyvinutý byl především pro sjednocení způsobů ovládání světelných zdrojů (stmívačů). Umožňuje nám komunikaci / řízení 512-ti stmívačů navzájem propojených do jedné smyčky. Časem se začal používat nejen k ovládání stmívačů, ale i různých zařízení na scéně, jako jsou stroje na výroby mlhy, otočné světla atd.

Systém sestává z jednoho zdroje DMX signálu, který vysílá řídicí signál pro všechny cílové zařízení v síti. Jednotlivá zařízení jsou vybavena dekodérem DMX signálu s možností volby adresy, která nám jednoznačně identifikuje cílové zařízení v síti. Dekodér provede konkrétní digitální DMX signál na signál vhodný pro daný typ ovládaného zařízení. Při RGB LED pásu nám DMX dekodér převede digitální signál na 3 analogové signály o max. amplitudě 12V. Většina koncových zařízení má jeden vstup a jeden výstup DMX signálu, pro možnost následného připojení dalšího zařízení do sítě.
DMX softvér pre scénické riadenie osvetlenia - Sunlite suite pre riadenie RGB LED svetelných scén

DMX-512 využívá jako přenosové médium metalický vodič s minimálně třemi žílami jdoucími od zdroje DMX signálu k / přes svému cíli. Síť je typu BUS s délkou do 1200m s maximálně 32 zařízeními v jednom BUS-e (sběrnici). Sběrnice se dají rozšiřovat pomocí tzv. DMX splitterů (rozbočovačů). Jak metalické vedení se používá STP (shielded twisted pair) s impedancí 120 ohmů. Nositelem signálu je 0-10VDC. Signál je jednosměrný, tedy má jeden zdroj, který vysílá signál do celé smyčky bez zpětné vazby. Chybí zde kontrola a oprava případných přenosových chyb. Z tohoto důvodu se nedoporučuje DMX standard využívat v „citlivých“ aplikacích, jako je například ovládání pyrotechniky, laserových displejů a podobně.
Základní DMX signál je asynchronní 250kbaud sériový, 8 datových bitů s jedním startovacím bitem a dvěma stop bity (bez parity). Se startovací značkou paketového rámce vycházející ze standardu RS-485. Rámec sestává z 513 bytů.

DMX paket - štruktúra paketu pre prenos dát DMX

DMX-512/1990 určuje jako standard konektory typu XLR-5 se samicí určenou na výstup (OUT) a samcům na vstup (IN) signálu. Ve standardu DMX512-A (E1.11-2008) bylo toto doporučení doplněné o 8-pinové konektory RJ-45 z důvodu šetření prostoru potřebného pro XLR konektory. Někteří výrobci používají pro DMX zařízení konektory typu XLR-3 (ne standard), tedy 3-pinovou verzi, která se však používá i při audiozařízení. V tomto případě je třeba dávat POZOR, aby se signál DMX nedostal do vstupů audiozařízení. DMX signál má převážně vetší napětí jako audiosignály, tedy hrozí poškození těchto zařízení.