Ovládanie osvetlenia štandardom DMX

DMX-512 vychádza z anglického názvu Digital Multiplexing (zjednodušene ide o viackanálový digitálny prenos signálov po jednom vedení). Vyvinutý bol komisiou USITT (United States Institute for Theatre Technology) v roku 1986 a upravený bol v roku 1990 (označenie DMX512/1990). V 1998 sa združenie USITT začalo usilovať o úpravy a následné vytvorenie ANSI štandardu pod názvom „E1.11, USITT DMX512-A“ alebo skrátene DMX512-A.
Vyvinutý bol predovšetkým pre zjednotenie spôsobov ovládania svetelných zdrojov (stmievačov). Umožňuje nám komunikáciu/riadenie 512-tich stmievačov navzájom prepojených do jednej slučky. Časom sa začal používať nielen na ovládanie stmievačov, ale i rôznych zariadení na scéne, ako sú stroje na výroby hmly, otočné svetlá, atď.


Systém pozostáva z jedného zdroja DMX signálu, ktorý vysiela riadiaci signál pre všetky cieľové zariadenia v sieti. Jednotlivé zariadenia sú vybavené dekodérom DMX signálu s možnosťou voľby adresy, ktorá nám jednoznačne identifikuje cieľové zariadenie v sieti. Dekodér prevedie konkrétny digitálny DMX signál na signál vhodný pre daný typ ovládaného zariadenia. Pri RGB LED páse nám DMX dekodér prevedie digitálny signál na 3 analógové signály o max. amplitúde 12V. Väčšina koncových zariadení má jeden vstup a jeden výstup DMX signálu, pre možnosť následného pripojenia dalšieho zariadenia do siete.

DMX softvér pre scénické riadenie osvetlenia - Sunlite suite pre riadenie RGB LED svetelných scén

DMX-512 využíva ako prenosové médium metalický vodič s minimálne troma žilami idúcimi od zdroja DMX signálu k/cez svojmu cieľu. Sieť je typu BUS s dĺžkou do 1200m s maximálne 32 zariadeniami v jednom BUS-e (zbernici). Zbernice sa dajú rozširovať pomocou tzv. DMX splitterov (rozbočovačov). Ako metalické vedenie sa používa STP (shielded twisted pair) s impedanciou 120 ohmov. Nositeľom signálu je 0-10VDC. Signál je jednosmerný, teda má jeden zdroj, ktorý vysiela signál do celej slučky bez spätnej väzby. Chýba tu kontrola a oprava prípadných prenosových chýb. Z tohto dôvodu sa neodporúča DMX štandard využívať v „citlivých“ aplikáciách, ako je napríklad ovládanie pyrotechniky, laserových displejov a podobne.
Základný DMX signál je asynchrónny 250kbaud sériový, 8 dátových bitov s jedným štartovacím bitom a dvoma stop bitmi (bez parity). So štartovacou značkou paketového rámca vychádzajúcej zo štandardu RS-485. Rámec pozostáva z 513 bytov.

DMX paket - štruktúra paketu pre prenos dát DMX

DMX-512/1990 určuje ako štandard konektory typu XLR-5 so samicou určenou na výstup (OUT) a samcom na vstup (IN) signálu. V štandarde DMX512-A (E1.11-2008) bolo toto odporúčanie doplnené o 8-pinové konektory RJ-45 z dôvodu šetrenia priestoru potrebného pre XLR konektory. Niektorí výrobcovia používajú pre DMX zariadenia konektory typu XLR-3 (nie štandard), teda 3-pinovú verziu, ktorá sa však používa aj pri audiozariadeniach. V tomto prípade treba dávať POZOR, aby sa signál DMX nedostal do vstupov audiozariadení. DMX signál má prevažne väcšie napätie ako audiosignály, teda hrozí poškodenie týchto zariadení.