osvetlenie vzdelávacích zariadení, škôl a telocviční

Osvetlenie vo vzdelávacích zariadeniach

Cieľom dobrého osvetlenia v školách, či už umelého alebo prirodzeného, nie je len poskytnúť dostatok osvetlenia, ktoré by používateľom umožnilo vykonávať potrebné úlohy, ale aj prispievať k šťastiu a pohode študentov i učiteľov. Väčšina vzdelávacích budov, od základných škôl po univerzity obsahuje širokú škálu priestorov, z ktorých každá môže vyžadovať odlišné riešenia osvetlenia.
osvetlenie vzdelávacích zariadení, škôl a telocviční
Osvetlenie je najväčším spotrebiteľom energie v školskej budove, preto zníženie tohto energetického zaťaženia musí byť kľúčovým cieľom každého projektu. Použitie svietidiel LED v kombinácii s riadiacimi prvkami osvetlenia môže priniesť značné úspory, najmä vo vzdelávacom prostredí, kde sú miestnosti zvyčajne menej využívané ako v komerčných oblastiach a len veľmi ťažko klásť zodpovednosť za spotrebu energie na žiakov či učiteľov. Systém musí fungovať z určitej časti autonómne a s dostatočným komfortom.
osvetlenie vzdelávacích zariadení, škôl a telocviční
Naša spoločnosť Vám ponúka rôzne riešenia pre osvetlenie vzdelávacích priestorov a jedným z nich sú aj profesionálne riešenia od renomovaného Britského výrobcu svietidiel THORLUX.
Prezrite si brožúru venovanú osvetleniu škôl a vzdelávacích zariadení a neváhajte nás kontaktovať s prípadnými otázkami či dopytmi.